Zarząd

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

Rada Nadzorcza

1. Zofia Szymańska Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Łukasz Rzepecki Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
3. Ewa Wójciak Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Mariusz Kotynia Prezes zarządu