Zarząd

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

Rada Nadzorcza

1. Zofia Szymańska Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Iwona Olejnik Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
3. Kazimierz Perek Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Prezes zarządu