Zarząd

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

Rada Nadzorcza

1. Paweł Chodzicki Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Iwona Olejnik Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Kazimierz Perek Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Grzegorz Glimasiński Prezes zarządu
Z-ca Prezesa Zarządu