Historia

Historia komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, zasługuje na szerokie osobne opracowanie, poniżej krótki rys historyczny. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które posiadają w swoich zbiorach materiały, pamiątki związane z komunikacją miejską w Tomaszowie Mazowieckim o udostępnienie materiałów w celu upowszechnienia ich i wykorzystania do wspomnianego opracowania.  Mile widziane zdjęcia, bilety i inne materiały.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: e-mail: mzk@tomaszow-maz.pl tel.: 44 7237571.

Komunikacja miejska w Tomaszowie Maz.

W okresie powojennym  miasto zaczęło się intensywnie rozbudowywać, powstają nowe wielorodzinne osiedla mieszkaniowe, wybudowano kilka nowych zakładów przemysłowych. Uwzględniając lokalizację dworca i większości zakładów koniecznością staje się uruchomienie komunikacji miejskiej.

widokowka60

Widokówka pl. Kościuszki lata 60-te XX wieku

W sierpniu 1956 roku delegacja Tomaszowa w składzie: przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Eugeniusz Zieliński, inżynier Jan Kowalski  oraz kierowcy udają się do Sanoka po odbiór sześciu autobusów.

biletmpk

Bilet MPGK Tomaszów Maz. o nominale 50 groszy

15 września 1956 roku  „Stary 52” (zwane stonkami) przyozdobione chorągiewkami i napisami „Będziemy służyć ludności miasta” rozpoczęły obsługiwanie trzech linii autobusowych – przejazd tego dnia był bezpłatny. Cenę biletu ustalono na 75 groszy. Oto początek historii komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

planlini

Plan linii komunikacji miejskiej 1956 roku

Dwie z trzech pierwszych linii łączyły Wilanów  /dworzec/  z pozostałymi dzielnicami miasta i tak już pozostało do dziś, podstawowe linie komunikacyjne miasta rozpoczynają swe trasy od dworca PKP. W międzyczasie w sąsiedztwie dworca PKP wybudowany został dworzec PKS-u.

Lata osiemdziesiąte to 35 milionów przewiezionych pasażerów rocznie, 65 wozów na stanie, ponad dziesięć tysięcy kilometrów pokonywanych dziennie przez stu dziesięciu kierowców. Na przystankach podstawowych linii autobusowych zamieszczane były jedynie krótkie informacje,  że autobusy kursują co 7 minut.

Kryzys gospodarczy z początku lat dziewięćdziesiątych dotknął nasze przemysłowe miasto szczególne boleśnie. Upadek wielu tomaszowskich przedsiębiorstw, a w tym największego z nich „Wistomu” spowodował lawinowy wzrost bezrobocia.

budowastacji

FOTO – ul. Warszawska – budowa stacji obsługi dla autobusów

Od początku bazą dla autobusów miejskich był teren po starym tartaku przy ul. Warszawskiej. Adres pozostał do dziś ten sam, choć sporo się zmieniło w wyglądzie zajezdni i w samym zakładzie. Do 1978 roku pozostawał on jednym z satelitarnych zakładów składających się na miejską gospodarkę komunalną. Od roku 1978 do 1991 zakład funkcjonował, jako oddział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Po wielu przeobrażeniach z dniem 31.12.2013 roku swoją działalność zakończył zakład budżetowy, a od dnia 01.01.2014 roku funkcjonowanie rozpoczął Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezesem Zarządu Spółki został powołany Jarosław Jopek, Zastępcą Prezesa Zarządu Jadwiga Mach.

Obecnie obsługę przewozową MZK w Tomaszowie Mazowieckim świadczy dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin 40 autobusami na 22 liniach, w szczycie dnia powszedniego kursuje 30 autobusów. W skali dnia powszedniego na wszystkich liniach MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. przewozi ok. 19 tyś. pasażerów, autobusy, aby przewieźć ta liczbę pasażerów pokonują około 8000 kilometrów. Kierowca MZK dziennie pokonuje średnio około 150 kilometrów.

Obecnie w ramach tomaszowskiej komunikacji miejskiej funkcjonuje 21 linii autobusowych,

  • siedemnaście linii dziennych całotygodniowych – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 33, 34, 35, 37, 39, 40 i 45;
  • dwie całoroczne linie dzienne funkcjonujące w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w soboty – 36 i 38;
  • trzy linie funkcjonujące tylko w dni nauki szkolnej – 31, 32 i S1.