Kontakt

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim
Spółka z o.o.

ul. Warszawska 109/111
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Informacja MZK (rozkłady):
44 712 14 11
e-mail: sekretariat@mzktomaszow.pl
NIP: 7732473948
REGON: 101694645

Kapitał zakładowy 38 301 000,00 zł
Nr KRS 0000491324   Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi –  Śródmieścia, XX Wydział KRS

Dział: nr telefonu/e-mail:
Sekretariat
44 712 14 00
e-mail: sekretariat@mzktomaszow.pl
Dyspozytor Ruchu, Informacja MZK (rozkłady) 44 712 14 11
e-mail: dyspozytor@mzktomaszow.pl
Sprzedaż Biletów 44 712 14 14 (od 9:00 do 17:00 w dni robocze)
e-mail: bilety@mzktomaszow.pl
Reklamy 44 712 14 07
e-mail: mzk@mzktomaszow.pl
mzk.stacjaoblugi@wp.pl
Wynajem autobusów 44 723 74 58
e-mail: dyspozytor@mzktomaszow.pl
Uwagi, Skargi,
Wnioski, Pochwały
44 712 14 00 (od 7:00 do 15:00 w dni robocze)
e-mail: sekretariat@mzktomaszow.pl
dyspozytor (tel. czynny także w dni wolne) 44 712 14 11
dyspozytor@mzktomaszow.pl
Strefa Płatnego Parkowania 515 045 702
44 712 14 14 (od 9:00 do 17:00 w dni robocze)
e-mail: spp@tomaszow-maz.pl
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 509 419 569
44 712 14 19 (od 7:00 do 19:00 w dni robocze, od 7:00 do 15:00 w soboty)
e-mail: oskp@mzktomaszow.pl
Myjnia samochodów ciężarowych/Bus 44 712 14 18 (od 6:00 do 19:00 w dni robocze, od 7:00 do 15:00 w soboty)
e-mail: myjnia@mzktomaszow.pl
Kontrola Biletowa PHU BATEX
798 206 360
(w dni robocze od 15:00 do 17:00)
e-mail: kontrolabatex@gmail.com