Biuro rzeczy znalezionych

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Maz.
ul. Warszawska 109/111 – dyspozytornia
tel. 44 712 14 11
biuro czynne w godzinach pracy dyspozytorni godz. 4:00 – 24:00,

 1. Postępowanie z rzeczami znalezionymi:
  1. pasażer, który znalazł rzecz w autobusie powinien oddać ją kierowcy autobusu lub do dyspozytora przewoźnika,
  2. kierowca autobusu ma obowiązek przekazać rzeczy znalezione w autobusie do dyspozytora,
  3. znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy kierowca autobusu przekazał znalezioną i otrzymaną od niego rzecz do dyspozytora,
  4. osoba poszukująca rzeczy zgubionej w autobusie, może kontaktować się z dyspozytorem telefoniczne celem wyjaśnienia tel. 44 712 14 11 (aktywny w godz.: 4:00 – 24:00) lub zgłosić po jej odbiór;
 2. Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do dyspozytora muszą określić:
  1. jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne, przedstawić dowody potwierdzające własność rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia)
  2. określić kiedy i w jakim pojeździe dana rzecz została zagubiona;
 3. Wydanie rzeczy znalezionej za pokwitowaniem nastąpi po uprawdopodobnieniu przez osobę zgłaszającą się po odbiór prawa do rzeczy,
  1. w pokwitowaniu należy odnotować na podstawie dokumentu tożsamości: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr i rodzaj dokumentu tożsamości.