Przepisy i regulaminy

Transport zbiorowy

Uchwała Nr LII/397/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim.
Uchwała nr XXVI/256/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 

Strefa Płatnego Parkowania

Uchwała nr LIII/465/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
Uchwała nr LXI/548/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie Uchwały nr LIII/465/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
Uchwała nr L/371/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia z dnia 21 października 2021 r. o zmianie uchwały nr LIII/465/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zmienionej uchwałą nr LXI/548/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania