Reklama

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą reklamową

Udostępnienia powierzchni na autobusach jako formę reklamy mobilnej, która swoim zasięgiem obejmuje obszar całego miasta oraz część gmin powiatu tomaszowskiego.

Udostępnienia powierzchni wewnątrz autobusu w formie plakatu A3

Udostępnienia powierzchni na reklamę zewnętrzną na ogrodzeniu MZK

 

 

 

 

Cennik dotyczy umieszczenia reklamy na jednym autobusie

Usługa Okres udostępnienia powierzchni reklamowej
okres ekspozycji reklamy na 1 autobusie
 

 

Tył autobusu

 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy
599,00 zł 1 599,00 zł 3 199,00 zł 5 900,00 zł
Bok autobusu 999,00 zł 2 699,00 zł 5 399,00 zł 9 990,00 zł
Cały autobus 1 199,00 zł 3 299,00 zł 6 499,00 zł 11 900,00 zł

Dodatkowe informacje

  • Do powyższych kwot doliczyć należy podatek VAT obowiązujący na dzień wystawienia faktury;
  • Powyższe ceny obejmują wyłącznie opłatę za udostępnienie miejsca pod ekspozycję reklamy. Wynajmujący/Zamawiający ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem projektu reklamy, wykonaniem i dostarczeniem reklamy, nałożeniem na pojazd, zmianą, odnowieniem, naprawą reklamy, usunięciem jej z pojazdu oraz przywróceniem pojazdu do stanu sprzed zamieszczenia reklamy (wraz z przywróceniem pierwotnych barw i grafiki miejskiej na tyle pojazdu) po zakończeniu udostępnienia powierzchni reklamowej autobusu MZK, zaś wskazane powyżej ceny udostępnienia powierzchni reklamowej autobusu MZK nie obejmują kosztów wykonania ww. prac, które w całości obciążają Wynajmującego/Zamawiającego.
  • Cena usługi dotyczy wyłącznie ekspozycji reklamy zewnętrznej na autobusie MZK;
  • Pojazd nie jest przypisany do danej linii, nie ma możliwości wyboru, aby autobus z daną reklamą jeździł na konkretnej trasie;
  • MZK nie dopuszcza reklamy napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

 

Cennik dotyczy umieszczenia reklamy wewnątrz jednego autobusu

 

 

Ceny netto za ekspozycję 1 plakatu

 

 

Okres ekspozycji

Format plakatu A-3

okres ekspozycji do 7 dni 14,00 zł
okres ekspozycji do 14 dni 24,00 zł
okres ekspozycji do 30 dni 45,00 zł

 

Dodatkowe informacje

 

  • Oferta cenowa dotyczy jednej sztuki plakatu jednostronnego umieszczonego w jednym autobusie
  • Wszystkie podane ceny są cenami netto (VAT23%)
  • Cena uwzględnia ekspozycję plakatów oraz obejmuje koszt umieszczenia i usunięcia plakatów
  • Przyjmowane są tylko plakaty jednostronne do ekspozycji wewnątrz, w ramkach A-3 (widoczny obszar – 275x300mm) w orientacji pionowej
  • Nie przyjmuje się plakatów do ekspozycji na szybach

 

Cennik dotyczy umieszczenia reklamy zewnętrznej na panelu ogrodzenia MZK

Reklama zewnętrzna na ogrodzeniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, kosztuje 100 zł netto za metr kwadratowy powierzchni na okres jednego miesiąca.

 

 

 

Kontakt reklama@mzktomaszow.pl tel. 508 780 808

Regulamin udostępnienia powierzchni reklamowej autobusów