Karta tomaszowianina

      O Kartę tomaszowianina, uprawniającą do bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i Gminy Tomaszów Mazowiecki, może ubiegać się każdy mieszkaniec naszego miasta, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jego zamieszkania jest miasto Tomaszów Mazowiecki, a także niepełnoletni członkowie jego rodziny w wieku powyżej 7 roku życia. Dzieci w wieku do lat 7 mogą korzystać ze zwolnień i ulg na podstawie Karty wydanej rodzicom lub opiekunom prawnym.


Aby otrzymać Kartę tomaszowianina należy wypełnić wniosek, (PDF), a następnie złożyć go w :


Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Budynek C, parter, pokój 1 i 2
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel. 44 724 23 11 wew. 575, 576
Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pomocą strony internetowej www.kartatomaszowianina.pl, na której znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące, zasady przyznawania i korzystania z karty.

Za wyrobienie Karty Tomaszowianina ustala się jednorazową odpłatność:

  • W przypadku karty jednorocznej w wysokości 20 zł dla osoby pełnoletniej, dla dziecka do 18 roku życia – 15 zł
  • W przypadku karty trzyletniej w wysokości 40 zł dla osoby pełnoletniej, dla dziecka do 18 roku życia – 30 zł