Uwaga: Tymczasowe zmiany na trasach linii MZK

16, 17 i 18 kwietna 2024 r. – tymczasowe zmiany tras linii MZK.

16 kwietnia (wtorek) oraz 17 kwietnia (środa) w związku pracami drogowymi na ulicy E. Orzeszkowej, w godzinach 7:00 – 17:00 zostaną zmienione trasy przejazdu linii nr: 6, 34 i 39.

Prace na ulicy E. Orzeszkowej prowadzone będą na odcinku pomiędzy Rondem gen. Andersa (skrzyżowanie ulic E. Orzeszkowej i Szerokiej), a Rondem Żołnierzy Wyklętych (skrzyżowanie ulic Zawadzka i E. Orzeszkowej). Na czas trwania prac linie nr 6, 34, i 39 zmienią trasy:

W godz.: 7:00 – 17:00:

– linia nr 6 od dworca przejazd ulicami: Dzieci Polskich, Zawadzką z nawrotem na Rondzie Żołnierzy Wyklętych, dalej przejazd ulicą Dzieci Polskich do ulicy Warszawskiej, powrót na stałą trasę. Podczas objazdu nie będą obsługiwane przystanki przy ulicy E. Orzeszkowej i przy ulicy Szerokiej;

– linia nr 34 – kursy z trasą przejazdu ulicami: Szeroka, E. Orzeszkowej, Zawadzka i Dzieci Polskich wykonywane będą z przejazdem ulicami: Dzieci Polskich, Zawadzka, nawrót na Rondzie Żołnierzy Wyklętych, dalej przejazd ulicą Dzieci Polskich do ulicy Warszawskiej, powrót na stałą trasę;

– linia nr 39 – kursy od pl. Kościuszki do ulicy Legionów stałą trasą, dalej objazd ulicami: Szeroka, Warszawska, Dzieci Polskich i od Zawadzkiej stałą trasą.

Opisane trasy objazdowe dotyczą obu kierunków. Po trasie objazdu obsługiwane są wszystkie przystanki.

17 kwietnia (środa) oraz 18 kwietnia (czwartek) 2024 r. w związku z wykonywaniem robót gwarancyjnych na rondach, zostaną tymczasowo zmienione trasy przejazdu autobusów MZK.

Prace remontowe na rondach będą przeprowadzane w godz.: 08:00 – 14:00 17 kwietnia na Rondzie R. Dmowskiego (skrzyżowanie ulic prez. Mościckiego i Nowowiejskiej), a 18 kwietnia na Rondzie Ewy Demarczyk (skrzyżowanie ulic Mireckiego i Szczęśliwej).

17 kwietnia (środa) w związku z remontem drogi na Rondzie R. Dmowskiego w godz.: od 08:00 do 14:00 zostaną tymczasowo zmienione trasy linii nr: 1, 3, 6, 8, 9, 33, 37 i 38.

Na czas prac nie będą obsługiwane przystanki przy ulicy prez. Mościckiego (Urząd Gminy, ZUS, bank i Urząd Miasta). Przebieg tras:

– linia nr 1- kursy odbywać się będą z pominięciem przystanków przy ul. Niskiej i Mireckiego – Urząd Skarbowy, przejazd ulicą Zacisze do Mireckiego i dalej stałą trasą (na przystanku Mireckiego NŻ – ewentualny postój do czasu odjazdu wg rozkładu),

– linie nr.: 3, 8, 9, 33 i 38 – przejazd ulicą św. Antoniego (z pominięciem obsługi przystanków przy ulicach: prez. Mościckiego i B. Głowackiego),

– linia nr 6 – przejazd od ul. Niskiej ulicami B. Głowackiego św. Antoniego i dalej stałą trasą,

– linia nr 37 – przejazd od Mireckiego ulicami: Zacisze, Mazowiecka, św. Antoniego do ulicy Warszawskiej i dalej stałą trasą.

UWAGA: kurs wg stałego rozkładu z Ciebłowic godz.: 12:53 z powodu wydłużenia trasy przejazdu zostanie przyspieszony na godz.: 12:47 celem umożliwienia dojazdu do pracy. Dla pozostałych kursów odjazdy z przystanków po objeździe będą opóźnione.

Z kolei 18 kwietnia (czwartek) w związku z remontem Ronda Ewy Demarczyk (skrzyżowanie ulic Mireckiego i Szczęśliwej) w godz.: od 08:00 do 14:00 zostaną tymczasowo zmienione trasy linii nr: 1, 3, 9, 12, 33 i 37.

Na czas prac nie będą obsługiwane przystanki przy ulicach Mireckiego, Szczęśliwej i Zacisze. Przebieg tras:

– linia nr 1 – od dworca przejazd do ulicy Ks. Popiełuszki i dalej objazd ulicą Nowowiejską do ulicy B. Głowackiego, dalej stałą trasą. Na ulicy Niskiej ewentualny postój do odjazdu wg rozkładu,

– linie nr 3, 9, 12 i 33 – przejazd od ulicy Mazowieckiej ulicami: Jałowcowa, Piękna, Niska, Nowy Port do ulicy Mireckiego, dalej stałą trasą,

– linia nr 37 – przejazd od ulicy Mościckiego ulicami: B. Głowackiego, Niska, Zacisze, Jałowcowa, Piękna, Niska do ulicy Nowy Port. Od ulicy Białobrzeskiej stałą trasą.

Opisane trasy objazdowe dotyczą obu kierunków, po trasie objazdu obsługiwane są wszystkie przystanki plus dodatkowe przystanki przy ul. Jałowcowej (przy skrzy. z ulicą Zacisze).

 

ROZKŁAD JAZDY (OBJAZD RONDA ROMANA DMOWSKIEGO)

2024-04-15

Komunikaty

W sobotę 18 maja br. zostanie uruchomiona bezpłatna linia MZK od godz.: 16:00. Rozkład dla linii specjalnej autobusów MZK podczas „Nocy Muzeów 2024”:

Autobus A Wyjazd spod Muzeum – godz. 16.00, przyjazd do Grot Nagórzyckich – godz. 16.15, wyjazd godz. 17.00, przyjazd do Skansenu – godz. 17.20, wyjazd...

Czytaj dalej...

Zmiana tras autobusów MZK w niedzielę 12 maja

W związku z organizacją rajdu samochodowego w ramach Nocna Jazda Super Cars Taxi (Tomaszów Mazowiecki) w niedzielę 12 maja br. w godz. 11:00 – 22:00 nastąpi...

Czytaj dalej...

W dniach 06 – 09 maja zmiana trasy dla autobusów MZK linii numer 37 i 38.

W związku z zamknięciem przez wykonawcę ulic Gminna i Hubala w Białobrzegach, informujemy o zmianie trasy przejazdu linii numer 37 i 38 dla kursów do (z) ...

Czytaj dalej...