Sprzedaż biletów

Pasażerowie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. mogą nabywać bilety okresowe, jednorazowe w kasie biletowej Spółki przy ul. Warszawskiej 109/111.

Godziny otwarcia kasy biletowej:

Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 15:00
(tel. 44 723 75 71 wew. 34)
bilety@mzktomaszow.pl

Bilety jednorazowe również do nabycia w punktach usługowo-handlowych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego:

  Trafika Tabak Polska:

 • ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
 • Kioski:

 • ul. Św. Antoniego 13
 • ul. Dzieci Polskich 1
 • Sklepy Ogólnospożywcze:

 • Nowy Glinnik 17, Lubochnia
 • ul. Smugowa 14/20
 • ul. Piłsudskiego 12
 • ul. Piłsudskiego 2
 • Center Dariusz Pietrzak

 • ul. Warszawska 19/1
 • Kioski Ruch-u

  Punkty handlowe Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Łączność”

Pasażer może nabyć bilet u kierowcy autobusu za odliczoną gotówką, wchodząc przednimi drzwiami i wyrażając zamiar nabycia biletu przed ruszeniem pojazdu z przystanku.

Bilety MZK To–maszów Mazowiecki dopuszczone do użytku w środkach transportu miejskiego Tomaszowa Mazowieckiego posiadają logo Spółki oraz brak śladów fałszerstwa.

Od 8 lutego 2016 r. „Imienne bilety okresowe MZK w Tomaszowie Mazowieckim” dostępne są w sprzedaży internetowej

szczegóły: