Praktyczna nauka w zawodzie mechanik pojazdów osobowych w MZK

              Od roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim zostanie uruchomiona klasa z nauką w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych pod patronatem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Przyszli uczniowie placówki  będą mogli zdobyć w spółce cenne pierwsze doświadczenia zawodowe.– Pragniemy wspólnie zachęcić uczniów do wyboru klas patronackich w ZSP 3 i odbywaniem praktycznej nauki zawodu mechanik pojazdów samochodowych w MZK – mówi Wioletta Magin, prezes zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. – To pierwsze takie partnerstwo samorządu, szkoły zawodowej i miejskiej spółki jako pracodawcy, którego celem jest przygotowanie uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, a następnie wykształcenie wykwalifikowanej kadry pracowników. Ponadto takie partnerstwo ułatwia wejście ucznia na rynek pracy – dodaje.

Uczniowie, którzy zgłoszą się do MZK na praktyczną naukę zawodu będą mogli zdobyć w spółce cenne pierwsze doświadczenia zawodowe i rozwijać w praktyce nabytą wiedzę techniczną korzystając z nowoczesnego wyposażenia stacji obsługi. Będą mogli również poznać tajniki pracy mechanika pojazdów samochodowych nie tylko ucząc się diagnostyki i naprawy samochodów osobowych, ale przede wszystkim autobusów, w tym najnowocześniejszych autobusów hybrydowych, co znacznie poszerzy ich wiedzę i uczyni bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy.

Oferujemy odbywanie praktyk w jednej z najnowocześniejszych w Polsce zajezdni autobusowej (zajezdnia spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa i warunków pracy, wybudowana została przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej i oddana do użytkowania w ubiegłym roku).

W trakcie nauki dla najzdolniejszych uczniów ufundowane zostaną stypendia, a po jej zakończeniu  najlepsi uczniowie będą mieli szansę na stałe zatrudnienie.

                Wszelkie pytania dotyczące praktycznej nauki zawodu należy kierować do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na adres: sekretariat@mzktomaszow.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 44 723-75-71 wew. 24.