Otwarcie ulicy Radomskiej dla komunikacji miejskiej – zmiany tras dla linii 8 i 9.

Od piątku 8 października br. zostaje przywrócona do ruchu dla autobusów MZK ulica Radomska. Linie nr 8 i 9 powracają na stałe trasy z obsługą dzielnic Ludwików i Białobrzegi jak przed wrześniową zmianą.

Część wprowadzonych korekt kursów dla linii nr 3, 8, 9, 12 i 37 zostaje przywróconych do stałego rozkładu. Jako obowiązujące powracają stałe rozkłady, usunięte będą rozkłady na żółtym papierze.

Uwaga obowiązują następujące zmiany dla linii nr  8, 12 i 37:

– część kursów linii nr 8 i 9 tymczasowo skróconych do (z) pętli przy ulicy Jana w Ludwikowie powraca z obsługą Białobrzeg,

– w rejonie skrzyżowania ulic Radomska, Gminna, Opoczyńska i Wąwalska dla linii nr 8 i 9 obowiązują tylko przystanki przy Radomskiej na wysokości dotychczasowego przystanku Radomska – Gminna (łącznie z oczekiwaniem na synchronizację czasu odjazdu) i nowy tymczasowy przystanek Radomska-Wąwalska (naprzeciw ul. Młodzieżowej), przystanki przy Wąwalskiej obsługiwane będą tylko autobusami linii 36, 37 i 38 (trasy linii nr  36, 37 i 38 trasy nie ulegają zmianie),

– zostaną przywrócone rozkłady na białym papierze, rozkłady obowiązujące od 9 września na żółtym papierze zostaną usunięte z przystanków w dniu 7 października.

Korekty kursów – w dni powszednie:

– linia Nr 8:

– od ZBIEDiM:  z godz.: 14:53 na 14:55,

– od Ludwikowa z godz.:  15:01 na 14:56, z godz.: 20:04 na 19:50,

–  od Białobrzeg z godz.: 19:43 na 20:05,

– linia Nr 12

– godz.:  6:09 na 6:06 od FM Logistic, 

– linia Nr 37

– godz.:  5:42 na 5:39 linia 37 od Św. Antoniego,   – godz.: 6:11 na 6:07 linia 37 od Ciebłowic II,

– w soboty:

– linia Nr 3: z Jana  z godz. 14:48 na 14:51,

 

 

– linia Nr 8:

– z ZBIEDIM do Białobrzeg z godz. 6:14 na 6:13, z godz. 14:10 na 14:14 (z ZBIEDIM do Brzustówki dalej jako linia 38/37),

–  z MZK z godz. 12:24 na 12:15 (do Białobrzeg),

– z Białobrzeg do ZBIEDIM: z godz.: 4:56 na 4:52,  z godz. 12:56 na 12:53, z godz. 20:56 na 20:50,

–  z Białobrzeg do MZK z godz. 14:59 na 14:55,

– z Ludwikowa do Chipity  z godz.: 5:21 na 5:03,

 

 – linia Nr 9:

– z Szerokiej – Dubois z godz. 4:54 na 4:45,

 

– linia Nr 37:

– z PSS Społem z godz. 4:35 na 4:31, z Ciebłowic  z godz.: 4:56 na 4:52,

 

– linia Nr 38/8:

– z Wąwału do Brzustówki z godz. 5:05 na 5:01 i dalej jako linia Nr 8 z godz.: 5:11 na 5:08 do ZBIEDIM,

 –         

linia Nr 12:

 – z Ludwikowa do FM Logistic z godz. 5:07 na 5:04, z godz.: 13:03 na 13:00,

 

– w niedziele:

 

– linia Nr 8:

 – z ZBIEDIM do Białobrzeg z godz. 6:13 na 6:12,  z godz. 14:13 na 14:12, z godz.: 22:13 na 22:12,

– z MZK do Jana  z godz. 12:47 na 12:44 ,

– linia Nr 12:

 – z Ludwikowa do FM Logistic z godz. 13:12 na 13:04.

 

MZK przeprasza za utrudnienia.                                                     2021-10-07

ROZKŁAD DO POBRANIA

Komunikaty

Zmiany dla linii nr 2 i 31

związane z pracami remontowymi odcinka drogi od granicy miasta (Nagórzyce) do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice. Od poniedziałku 14 listopada br. zostanie wprowadzony...

Czytaj dalej...

Komunikacja miejska w dniu 11 Listopada Święto Niepodległości

Autobusy komunikacji miejskiej w dniu 11 listopada (piątek) kursować będą jak w niedziele i święta. W związku z organizacją uroczystości 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz...

Czytaj dalej...

Dodatkowe linie i rozkład jazdy MZK na 31.10. i 1.11

W dniach 31.10.2022  -1.11.2022 r.  MZK uruchamia dodatkowe linie kursujące w rejonie cmentarzy – linię CM kursującą pomiędzy cmentarzami przy ul. Ugaj i Dąbrowskiej (Dąbrowa), – ...

Czytaj dalej...