Konsultacje społeczne: nowy układ linii komunikacyjnych oraz rozkład jazdy.

 

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych na temat wprowadzenia nowego układu linii komunikacyjnych wraz ze zmodyfikowanym rozkładem jazdy.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 18 września 2023 r. do dnia 9 października 2023 r.

Konsultacje będą prowadzone w formie zbierania uwag i wniosków wyłącznie w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Formularz konsultacyjny wraz z proponowanym rozkładem jazdy dostępny będzie:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego pod adresem: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=226339

– na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego pod adresem: https://www.tomaszow-maz.pl/…/konsultacje-spoleczne…/

– na stronie internetowej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim pod adresem: http://zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl/public/?id=226324

– w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Warszawskiej 119, pok. nr 4.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy składać:

– drogą elektroniczną na adres: zdium@tomaszow-maz.pl w tytule podając: „Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji rozkładu jazdy”

– drogą korespondencyjną na adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji rozkładu jazdy” w okresie od dnia 18 września 2023 r. do dnia 9 października 2023 r. (liczy się data wpływu do Zarządu)

– osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Warszawskiej 119, pok. nr 4 lub w sekretariacie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

2023-09-21