Konkurs dla dzieciaków z okazji Dnia Dziecka i nie tylko …

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z klas I – III do udziału w konkursie plastycznym pn. „Elektromobilność, czyli jeździmy elektrykiem”. Prace plastyczne w dowolnej technice na arkuszu A4 można składać osobiście w kancelarii Urzędu Miasta lub Biurze Strefy Płatnego Parkowania, można też przysłać listownie na adres Urzędu Miasta lub MZK w terminie do 19 czerwca b.r. Komisja konkursowa do 26 czerwca wyłoni po 10 finalistów w każdej kategorii wiekowej, a spośród nich po trzech autorów najlepszych prac. Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy finaliści – okolicznościowe dyplomy i drobne upominki. Regulamin konkursu oraz wzór oświadczenia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.tomaszow-maz.pl oraz MZK: www.mzktomaszow.pl

Z okazji Dnia Dziecka MZK przygotowało dla dzieci dodatkową niespodziankę – model autobusu hybrydowego do samodzielnego złożenia.  Projekty modelu można odebrać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (na parterze) oraz z Biura Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Warszawskiej 109/111 lub pobrać do samodzielnego wydruku ze strony internetowej Spółki www.mzktomaszow.pl. To gratka dla małych pasjonatów komunikacji miejskiej, która przy okazji wspomoże rozwój umiejętności motorycznych dzieci.  Udanej zabawy ?

Model Solaris Urbino Hybrid 12 format A4 – DO POBRANIA
Model Solaris Urbino Hybrid 12 format A3 – DO POBRANIA

Instrukcja składania modelu – DO POBRANIA

 Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu  pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” w ramach programu priorytetowego Gepard II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Umowa nr 462/2019/Wn05/OA-IO/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 30.09.2019 r.

Regulamin Konkursu-jeździmy elektrykiem