KOMUNIKAT ZARZĄDU MZK – 24.03.2020 r.

Ograniczenia liczby pasażerów w autobusach Komunikacji Miejskiej.