Informacja o kursowaniu autobusów MZK – wprowadzenie rozkładu feryjnego, zmiana rozkładu związana z otwarciem ulicy Mościckiego i Ronda R. Dmowskiego, – komunikacja w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

1. Od 20 grudnia br. do 9 stycznia roku 2022 (w dniach 20-23 grudnia, 27-30 grudnia oraz 3 -7 stycznia) autobusy będą kursowały według feryjnego rozkładu jazdy obowiązującego na dni robocze bez kursów szkolnych oznakowanych na rozkładach: „s” – kursuje w dni nauki szkolnej. Odbywać się będą natomiast kursy oznakowane
„w” – jako odbywające się w dni wolne od nauki szkolnej.

Zgodnie z rozkładem feryjnym nie kursują linie nr 31 (do Wiaderna) i 32 (do Chorzęcina) oraz obowiązują zmiany na liniach:
– Nr 5 – nie będą realizowane kursy do Zaborowa II, dotyczy kursów:
– z Zaborowa II godz.: 7:41, 13:53, z Dąbrowy godz.: 7:00, 13:15,
– Nr 33 zawieszone kursy:
– z pl. Kościuszki godz.: 12:49, z Chorzęcina OSP godz.: 14:37,
– Nr 34 – zawieszone kursy:
– z pl. Kościuszki godz.: 12:41, z Cekanowa II godz.: 7:07,
– Nr 39 – zawieszone kursy:
– z Chorzęcina OSP godz.: 7:29, 15:58,
– z pl. Kościuszki godz.: 14:47 wykonywany będzie skróconą trasą – tylko do Świńska, z Świńska godz.: 15:12,
– Nr 40 – z dworca godz.: 6:20, z pl. Kościuszki godz.: 13:38,
z Twardej godz.: 7:00, z Karolinowa godz.: 14:40,
– Nr 45 – zawieszone kursy:
z pl. Kościuszki godz.: 7:04, 13:34, z Wiaderna godz.: 8:13,
– z Wiaderna szkoła godz.: 14:40
– z Jadwigowa godz.: 13:00 trasa z pominięciem szkoły w Wiadernie.

W dniach : 24.12 (WIGILIA) i 31.12 (SYLWESTER) autobusy będą kursowały według rozkładu jazdy obowiązującego w soboty.

2. Od 22 grudnia 2021 r. w związku z otwarciem przejazdu ulicą I. Mościckiego i Rondem im. R. Dmowskiego autobusy MZK linii nr 6, 8, 9 i 36 zmienią trasy przejazdu, opis nowych tras dla:
– linia nr 6 – powrót na ostateczną („starą”) trasę przejazdu czyli od Nowego Portu przejazd ulicami: Niska, Piękna, Jałowcowa, Zacisze, Niska, Mościckiego, Warszawska, Szeroka, E. Orzeszkowej, Zawadzka, (trasa obowiązuje dla obu kierunków przejazdu), (nie obsługiwane będą przystanki przy ulicach B. Głowackiego i św. Antoniego)
– linia nr 8 – powrót na stałą trasę z przejazdem ulicami: B. Głowackiego, Mościckiego (z pominięciem przystanków przy św. Antoniego: Starostwo, DH Tomasz, PSS Społem i Park Rodego), w związku z likwidacją świateł na ulicy Opoczyńskiej odjazdy z Białobrzeg zostają zmienione,
– linia nr 9 – od dworca do Warszawskiej trasa b/z dalej przejazd ulicami: Mościckiego, Niska, Zacisze, Jałowcowa, Niska, Białobrzeska i dalej dotychczasową trasą, (dla części kursów obowiązuje wariant przejazdu ulicami: Mościckiego, B. Głowackiego, św. Antoniego, Mazowiecka i dalej od ulicy Jałowcowej stałą trasą),
– linia nr 36 – od pl. Kościuszki ulicą Mościckiego do Niskiej i dalej ulicami: Niska, Zacisze, Jałowcowa, Niska, Białobrzeska, Radomska i dalej stałą trasą (z pominięciem przystanków m.in. na Wąwale).
Uwaga kurs linii nr 36 z pl. Kościuszki godz.: 7:25 odbywał się będzie jako linia nr 38 – kurs do Brzustowa.
Ze względu na zmiany tras ulegną zmianie odjazdy linii nr 6, 8, 9 i 36 z przystanków pośrednich.
Korekty kursów linii nr 9 pod UM tj. kurs 15:19 z Ludwikowa opóźniony kurs na godz.: 15:32.
Kurs z dworca godz.: 6:43 opóźniony na godz.: 6:48.

W dniu 21 grudnia br. na przystankach zostaną zawieszone rozkłady jazdy obowiązujące od 22 grudnia dla linii nr 6 , 8, 9 i 38 na papierze w kolorze żółtym.

Ponadto od 22 grudnia br. nastąpi zmiana w obsłudze m. Ciebłowice poprzez:
– wycofanie kursu linii nr 37 do Ciebłowic I o godz.: 5:28 z przystanku św. Antoniego PSS Społem i kursu z Ciebłowic I godz.: 5:54,
– dotychczasowy kurs linii nr 38 z pl. Kościuszki godz.: 10:46 odbywał się będzie jako linia nr 37 (kurs przez Wąwał do Ciebłowic I), zamiast kursu linii nr 38 z Wąwału godz.: 11:12 wykonywany będzie kurs linii nr 37 z Ciebłowic I godz.; 11:12 odjazd z Wąwału godz.: 11:20,
– zmiana dla linii nr 3 kurs z pl. Kościuszki do Mostowej dotychczas godz.: 11:27 na godz.: 11:34.

3. W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku komunikacja miejska będzie funkcjonować w następujący sposób:

a) w dniach : 24.12 (WIGILIA) i 31.12 (SYLWESTER) autobusy będą kursowały według rozkładu jazdy obowiązującego w soboty. Nastąpi skrócenie kursowania (zawieszenie) wszystkich linii z przystanków krańcowych po godzinie 19.00.

Wykaz zawieszonych kursów dla linii:

– linia nr 1 – z Dąbrowskiej godz.: 19:55, z dworca godz.: 19:22,
– linia nr 3 – z Jana godz.: 19:48, z Mostowej godz.: 19:16 i 20,16,
– linia nr 4 – z Zawadzkiej godz.: 19:05, 19,30, 21,05, 22,05 z Brzustówki godz.: 19:31, 19:58, 21:31,
– linia nr 7 – z Dworca godz.: 19:42, 21:04, 21:.31, ze Smugowej godz.: 20:07, 21:26, 21:57,
– linia nr 8 – z Jana godz.: 19:40, 21:10, z Białobrzeg godz.: 20:50, z św. Antoniego- Brzustówka godz.: 22:29, ze ZBEDiM godz.: 19:05, 20:10, 22:12, 22:13,
– linia nr 9 – z dworca godz.: 20:40,

Linie nr 12, 37 i 40 – kursy po godzinie 19 nie będą realizowane.

b) w dniach: 25.12 (BOŻE NARODZENIE) i 01.01.2022 r. (NOWY ROK) obowiązują rozkłady jazdy jak w niedziele i święta z ograniczeniami polegającymi na późniejszym rozpoczęciu kursowania linii.
Kursy początkowe:
– o godz.: 7:00 – linia nr 2 kurs z dworca,
– o godz.: 7.22 – linia nr 3 z Mostowej,
– o godz.: 7:05 – linia nr 4 z Zawadzkiej,
– o godz.: 7:48 – linia nr 6 z Zawadzkiej,
– o godz.: 7:41 – linia nr 5 z Zaborowa,
– o godz.: 7:03 – linia nr 8 ze ZBiEDiM,
– o godz.: 7:50 – linia nr 9 z dworca,
– o godz.: 7:46 – linia nr 35 z pl. Kościuszki,
– o godz.: 7:07 – linia nr 37 od św. Antoniego PSS,
– po godz.: 8:15 wyjazd autobusów pozostałych linii kursujących w niedziele i święta.

c) w dniu 26.12 (drugi dzień świąt) autobusy będą kursowały według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele i święta bez żadnych ograniczeń.

4. W dniach: 27, 28, 29, 30 grudnia br. autobusy będą kursowały według rozkładów jazdy obowiązujących na dni robocze bez kursów szkolnych.

ROZKŁAD JAZDY – DO POBRANIA

17 grudnia 2021 r.

Komunikaty

Od 18 stycznia 2022 r. zaczną obwiązywać nowe ceny biletów za przejazdy autobusami MZK.

Opłata za bilet jednorazowy na liniach komunikacji miejskiej prowadzonej przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim będzie wynosić: – w strefie miejskiej (M):  bilet normalny...

Czytaj dalej...

Strefa Płatnego Parkowania nieczynna w dniach 1 – 6.01.2022 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej NR L/371/2021 Strefa Płatnego Parkowania zostaje wyłączona na okres od dn. 01.01.2022 r. do dn. 06.01.2022 r. w związku ze...

Czytaj dalej...