Dystrybucja biletów MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.

W związku z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów zmieniają się zasady dystrybucji biletów jednorazowych, które w formie papierowej dostępne będą:

– u kierowcy autobusu,

– w siedzibie MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. przy ulicy Warszawskiej 109/111 (kasa biletowa).

Zakupu biletów okresowych do korzystania z komunikacji miejskiej można także dokonać w dowolnym miejscu i czasie korzystając ze swojego telefonu komórkowego poprzez aplikację “zbiletem.pl” (www.zbiletem.pl).

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Kasy Biletowej tel.:  44 723 75 71 (wew. 34)

2017-12-30