Cennik biletów MZK

Cennik biletów jednorazowych i okresowych

obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku

 

 zał. do Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego nr LI/455/2017 z dnia 28 września 2017 r.

I. Cennik biletów jednorazowych:

 

L.p.

Rodzaj biletu i rodzaj stref

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1.

Jednorazowy za przejazd tylko w granicach strefy opłat miejskiej (strefa M) na liniach dziennych

3,00 zł

1,50 zł

2.

Jednorazowy za przejazd dwóch stref opłat tj.: strefy M i strefy I lub strefy I i II

4,00 zł

2,00 zł

3.

Jednorazowy za przejazd trzech stref opłat tj.: M, I i II

4,50 zł

2,00 zł

 

 II. Cennik biletów okresowych:

 

L.p.

Rodzaj biletu i rodzaj stref

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1.

Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 15 dni

60,00 zł

30,00 zł

2.

Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 30 dni

90,00 zł

45,00 zł

3.

Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 90 dni

220,00 zł

110,00 zł

4.

Imienny dla pierwszej strefy opłat ważny przez kolejnych 15 dni

80,00 zł

40,00 zł

5.

Imienny dla pierwszej strefy opłat ważny przez kolejnych 30 dni

120,00 zł

60,00 zł

6.

Imienny dla drugiej strefy opłat ważny przez kolejnych 30 dni

140,00 zł

70,00 zł

7.

Imienny szkolny, trasowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjum 30 dniowy

x

35,00 zł

8.

Na okaziciela sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 30 dni

100,00 zł

50,00 zł

 
podane ceny zawierają podatek od towarów i usług

Strefa M – obejmująca swoim zasięgiem obszar miasta Tomaszowa Mazowieckiego w jego granicach administracyjnych.

Strefa podmiejska I – obejmująca swoim zasięgiem miejscowości: Biała Góra, Borki, Cekanów, Ciebłowice, Ciebłowice Małe, Dąbrowa (miejscowość w Gminie Lubochnia), Dąbrowa (miejscowość
w Gminie Tomaszów Mazowiecki), Jeleń, Kolonia Zawada, Komorów, Kwiatkówka, Luboszewy, Łagiewniki, Łazisko, Niebrów, Osiedle Nowy Glinnik, Sługocice, Smardzewice, Spała, Swolszewice Małe, Tobiasze, Wąwał, Wiaderno, Zaborów (Pierwszy i Drugi), Zawada,

Strefa podmiejska II – obejmująca swoim zasięgiem miejscowości: Bielina, Brzustów, Chorzęcin, Dębniak, Dębsko, Glinnik, Godaszewice, Golesze Duże, Inowłódz, Jadwigów, Karolinów, Kolonia Dębniak, Kolonia Świńsko, Kolonia Żywocin, Komorniki, Leonów, Lubochnia, Marianka, Młoszów, Niewiadów, Nowy Glinnik, Ojrzanów, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzynki, Swolszewice Duże, Świńsko, Tresta, Twarda, Ujazd, Wólka Krzykowska, Wygoda.

Obowiązują bilety wyłącznie z logo: MZK w Tomaszowie Maz Sp. z o.o.