19.11.2020 r.

Zaproszenie Nr 1/2020
z dnia 19.11.2020 r.

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej
kwoty 30 000 euro netto
na:
Wynajem miejsca pod automaty vendingowe na terenie Samoobsługowej Stacji Paliw
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o.

Zaproszenie 1_2020 automaty vendingowe

19.11.2020 r.

30.11.2020.Informacja z otwarcia ofert-1

15.12.2020 r.