Reklama na autobusach

Ustala się następujące opłaty za ekspozycję reklam umieszczonych na zewnątrz  – autobusu,
ogrodzenia MZK Tomaszów Maz. uzależnioną od powierzchni pod reklamę:

1. bok autobusu (na powierzchni pasa podokiennego autobusu, ogrodzenia MZK Tomaszów Maz. Sp. z o.o.)

 • do 1 m2  – 105,00 zł netto / miesięcznie plus VAT  (brutto 129,15 zł)
 • 1,0 – 1,5 m2135,00 zł netto / miesięcznie plus VAT  (brutto 166,05 zł)
 • 1,5 – 2,0 m2  – 165,00 zł netto /miesięcznie plus VAT  (brutto 202,95 zł)
 • 2,0 – 2,5 m2195,00 zł netto /miesięcznie plus VAT  (brutto 239,85 zł)
 • 2,5 – 3,0 m –  225,00 zł netto /miesięcznie plus VAT  (brutto 276,75 zł)

2. tył autobusu:

 • reklama back do 1,5 m2195,00 zł netto / miesięcznie plus VAT  (brutto 239,85 zł)
 • reklama fullback – reklama na całej tylnej powierzchni autobusu (łącznie z szybą)  – 330,00 zł netto / miesięcznie plus VAT  (brutto 405,90 zł)
Reklama back reklama fullback
reklamaback reklamafullback

3. bezpośrednio na zewnętrznych ścianach autobusu (bez szyb) – ustala się opłatę w wysokości:
4.200,00 zł netto / za jeden rok plus VAT , (brutto 5166,00 zł; 350,00 zł netto / miesięcznie)

4. na zewnętrznych burtach autobusu łącznie z wykorzystaniem części szyb autobusu na stronie bezdrzwiowej  ( folia na szyby typu „one way vision” ) w wysokości:
4.800,00 zł netto / za jeden rok plus VAT , (brutto 5904,00 zł; 400,00 zł netto /miesięcznie)

5. na zewnętrznych burtach autobusu łącznie z wykorzystaniem części szyb autobusu (folia na szyby typu „one way vision” ) w wysokości:
5.640,00 zł netto /za jeden rok plus VAT , (brutto 6937,20 zł; 470,00 zł netto / miesięcznie)

6. Oklejenie autobusu (elementów infrastruktury przystankowej) wymaga akceptacji przez MZK Tomaszów Maz. Sp. z o.o. projektu reklamy.

7. Po zakończeniu trwania umowy Reklamodawca zobowiązuje się do usunięcia reklamy z autobusów (elementów infrastruktury przystankowej) i ewentualnego malowania powierzchni burt bocznych autobusu na własny koszt w terminie 14 dni.

Po bezskutecznym upływie powyższego terminu MZK Tomaszów Maz. ma prawo do usunięcia reklamy na koszt Reklamodawcy, który ustala się w wysokości zryczałtowanej:

 • 100,00 zł netto plus VAT – reklama zgodna z pkt 1 i 2,  (brutto 123,00 zł),
 • 150,00 zł netto plus VAT – reklama zgodna z pkt 1 i 2,  gdy czas ekspozycji reklamy przekroczył 3 m-ce (brutto 184,50 zł),
 • 1 000 zł netto plus VAT  – reklama zgodna z pkt 3, 4, 5,  (brutto 1230,00 zł)
 • 4 000 zł netto plus VAT  – reklama zgodna z pkt 3, 4, 5 gdy autobus wymaga malowania.  (brutto 4920,00 zł).

Uwaga!

Prezentujemy ceny wyłącznie za dzierżawę powierzchni. Wykonanie projektu reklamy, jej naniesienie oraz przywrócenie pojazdów do barw firmowych po zakończeniu umowy/zamówienia w całości należy do Reklamodawcy.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z PRZEDSTAWIONEJ OFERTY WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA POJAZDACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ.

Powyższe informacje reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego Art. 66-70 i 71.

 

DODATKOWE INFORMACJE

tel. (44) 723-75-71 wew. 40,
e-mail – krzysztof.maciejewski@mzktomaszow.pl
            – ruben.kaczmarek@mzktomaszow.pl
Biuro czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku
od godz. 7.30 do godz.14.30