Ogłoszenie o sprzedaży użytkowanego przez MZK zbiornika na Ad Blue

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o.
ul. Warszawska 109/111
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel.: 44 723 75 71; fax: 44 723 74 42
e-mail: mzk@tomaszow-maz.pl

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż zbiornika dwupłaszczowego na Adblue 2500l JFC z funkcją podgrzewania czynnika AdBlue oraz dystrybutorem:

 1. Przedmiot sprzedaży:
  Zbiornik dwupłaszczowy na AdBlue 2500l JFC wyprodukowany w 2017 r., z funkcją podgrzewania czynnika AdBlue oraz dystrybutorem, użytkowany od stycznia 2018 r. do lipca 2020 r. do celów własnych przez Spółkę – do tankowania nowego taboru MZK.
 2. Termin i miejsce oględzin:
  Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać na terenie siedziby Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. Warszawska 109/111 w godz.: 7:00 – 15:00.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu:
  Krzysztof Maciejewski. tel. 505 416 005.
 4. Oferta (wypełniona na załączonym formularzu), powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę),
  • oferowaną cenę (brutto i netto).
 5. Termin i miejsce składania ofert:
  Oferty pisemne na załączonym formularzu należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki (pok. 12), przesłać pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem do dnia 07.08.2020 r. do godz. 12:00.
 6. Termin zapłaty:
  Nabywca dokona zapłaty za zbiornik na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego w terminie 14 dni od jej wystawienia.
 7. Odbiór przedmiotu sprzedaży:
  Odbiór zbiornika może nastąpić po przedłożeniu przez Nabywcę dowodu dokonania wpłaty za przedmiot na konto Sprzedającego.
  Wszystkie koszty związane z odbiorem przedmiotu sprzedaży ponosi Nabywca.
 8. Termin odbioru przedmiotu sprzedaży:
  Termin odbioru zbiornika i wywiezienia z terenu Spółki nie później niż 5 dni od dnia zapłaty za przedmiot.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży jeżeli oferowane w tym postępowaniu oferty będą zbyt niskiej wartości.

Dane ogólne przedmiotu sprzedaży:

Zbiornik dwupłaszczowy JFC na AdBlue o pojemności 2500l z dystrybutorem.

  Dane techniczne:

 • pojemność: 2500 l,
 • średnica 1,80 m,
 • wysokość 2,00 m,
 • długość 2,20 m.
  Wyposażenie zbiornika:

 • duża skrzynia dystrybucyjna umożliwiająca wygodny dostęp do podzespołów,
 • zamykana na dwa zamki obudowa zapewnia ochronę dystrybutora i przyłączy przed złymi warunkami atmosferycznymi i dostępem osób niepowołanych,
 • duża tablica montażowa z uchwytem na pistolet,
 • zamykany właz dostępowy 16” (w płaszczu zewnętrznym),
 • zamykany wlew 4″ w płaszczu wewnętrznym wraz z zaworem odpowietrzającym,
 • pokrywa rewizyjna o średnicy 16″ w zbiorniku wewnętrznym,
 • przyłącze uziemienia,
 • 4 uchwyty transportowe umożliwiające bezpieczne podnoszenie zbiornika,
 • funkcja podgrzewania czynnika AdBlue.
  Dystrybutor:

 • dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną zatapialną 40 l/min.,
 • przepływomierz cyfrowy PIUSI K24 z możliwością kalibracji (dokładność w zakresie +/- 1%) suma wszystkich wytankowanych litrów, licznik zerowalny,
 • nalewak automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym.

Formularz oferty – AdBlue – DO POBRANIA

22.07.2020 r.